Japonská kaligrafie

V Japonsku se kaligrafie označuje jako „šodó„, což v překladu znamená „cesta písma„. Na rozdíl od naší západní civilizace je zde toto umění velmi rozšířené mezi lidmi všech věkových i společenských skupin. Základy kaligrafie představují pro všechny japonské děti součást jejich základního vzdělání.

Tři základní styly japonské kaligrafie

Kaišo

Kaišo znamená doslova „přesné psaní„. V tomto stylu je každý tah proveden jednoznačně a promyšleně, tak aby se výsledek co nejvíce podobal tištěné předloze znaků, běžně používané v knihách či novinách. Tento styl se učí studenti kaligrafie jako první, protože jsou s ním obeznámení již ze svého každodenního života. Zde mají příležitost naučit se správně pracovat se štětcem (zvaným japonsky fude). Styl kaišo má za cíl jednoduše napodobit písmo, které používá počítačový textový editor.

Gjoušo

Gjoušo znamená doslova „cestovní psaní“ a označuje polokurzivní styl japonské kaligrafie. Jedná se vlastně o obdobu našeho psacího písma, tedy styl, který používá většina lidí, když si zapisují nějakou poznámku. Zatímco v případě kaišo byly od sebe jednotlivé znaky oddělené, v gjoušo na sebe tahy navazují a vytvářejí uzavřenější celek. Se čtením takového textu by neměla mít většina vzdělaných Japonců problém. Forma písma gjoušo je plynulá a může se již blížit uměleckému stylu.

Soušo

Soušo znamená doslova „trávníkové psaní“ a označuje půvabný psací kaligrafický styl. V tomto případě již dostává forma přednost před čitelností. Kaligraf při psaní jen velmi zřídka zvedá štětec z papíru a výsledkem jsou velmi ladné a vznešené tvary. Ke čtení tohoto typu písma jsou většinou způsobilí pouze zkušení kaligrafové. Zde již nejde pouze o prosté sdělování informací, ale o stylizované umělecké dílo.

  • Nenechte si ujít